Måttagning

Anvisning för måtttagning av elementskåp

 

Alltid minst 40mm luft från element, rör och reglage.

 

Fönsterbänk beställes normalt 40mm djupare och 60 mm bredare (längre) än elementskåp med gavlar.

 

Djupet för elementskåpet anges från vägg till gavlarnas utsidor.

 

Om golvlist finnes, kan uttag för golvlisten beställas.

 

Tänk på att elementskyddets insidor skall vara min 40mm luft från element, rör och termostat.

EXEMPEL

Mått från vägg till utsida av element

Min mått från element till insida elementskydd

virkesdimension elementskyddet

Min Djup

200mm

40mm

25mm

265mm

 

 

Om fönsterbänk skall beställas till elementskåpet, skall djupet vara min 265+40=305mm.

 

Om vi skall göra uttag för golvlister, ber vi er ange golvlisternas höjd & djup i mm. Vi anpassar uttaget i skåpets gavlar därefter.

 

 

Ovanstående måttangivelser är minimimått. Om så önskas kan skåpen beställas längre, högre & djupare.

 

Observera att en av gavlarnas sidor har en öppningsbar dörr för att man smidigt skall komma åt reglage på elementet. Var vänlig ange om dörren skall placeras på höger eller

vänster sida (sett framifrån).

 

Uttag för rör som leder till elementet, göres bäst på plats. Bättringsfärg medföljer.